ob nakupu nad 40€, poštnina gratis!V trgovino

Privacy

ob nakupu nad 40€, poštnina gratis!V trgovino
ob nakupu nad 40€, poštnina gratis!V trgovino

Politika zasebnosti

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja Žiga Legnar, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Podatki o upravljavcu:
Žiga Legnar, nosilec dop. dejavnosti na kmetiji
KMETIJA LEGNAR
Celestrina 13 a
2229 Malečnik
Slovenija
DŠ: 61555100
T:041 268095
E:naroci@cilinapoj.si

Vsak uporabnik spletnega mesta www.cilinapoj.si dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta www.cilinapoj.si. Skrbnik spletnega mesta www.cilinapoj.si jamči za zasebnost osebnih podatkov uporabnika spletnega mesta www.cilinapoj.si in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

Katere osebne podatke obdelujemo

 • Osnovni kontaktni podatki (ime, telefonska številka, e-naslov);
 • Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede
  odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet
  nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o
  reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:
kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno
blago);

 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (ko vam pošljemo e-pošto v primeru, da ste zapustili nakupovalno košarico na naši spletni strani brez dokončanja nakupa).

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati,
vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe (saj jih potrebujemo za dostavo naročila). Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Zaščita podatkov

Vsi podatki se skrbniku spletnega mesta www.cilinapoj.si posredujejo preko varne povezave https in so zaščiteni s protokolom TLS. Vsi poslani podatki skrbniku so tako skrbno zaščiteni. Skrbnik spletnega mesta www.cilinapoj.si zagotavlja tudi redno varnostno kopijo spletnega mesta z vsemi podatki uporabnikov. Skrbnik spletnega mesta www.cilinapoj.si osebnih podatkov uporabnika ne bo posredoval tretjim osebam; to pravico si pridržuje le v primeru posredovanja podatkov pristojnim državnim organom, v kolikor bi zoper uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve zakonodaje.

Namen zbiranja in obdelave podatkov

Osebni podatki uporabnika bodo uporabljeni izključno za namen, za katerega jih je posredoval. Uporabnik, ki opravi registracijo na spletnem mestu www.cilinapoj.si ali odda oglas (brez registracije) se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana z delovanjem, oglaševanjem in aktivnostmi spletnega mesta www.cilinapoj.si.

Pravice uporabnikov

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • da od nas kadarkoli zahtevate:
  • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
  • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste
   osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo
   razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče,merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
  • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
  • popravek netočnih osebnih podatkov;
  • omejitev obdelave, kadar:
 • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
  • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
  • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
  • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki. 
Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko
od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.
Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Veljavno od 1.6.2022.

sl_SISlovenščina